User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-10-16

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

Deir Naomh Iognáid Loyola go múineann Dia mé
díreach mar a mhúineann múinteoir a dhalta.
Meabhraím dom féin go bhfuil Dia ag mo mhúineadh de shíor.
Iarraim grásta Dé chun cabhrú liom éisteacht
agus a ligean do Dhia mé a athrú, a mhúnlú agus a athmhúnlú.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Lúcás 12:8-12

Deirim libh, gach aon duine a ghlacfaidh liomsa os comhair daoine, glacfaidh Mac an Duine leis sin chomh maith os comhair aingeal Dé; ach an té a shéanfaidh mise i láthair daoine, séanfar eisean i láthair aingeal Dé. Agus gach aon duine a déarfaidh focal in aghaidh Mhac an Duine, maithfear dó é; ach an té a mbíonn diamhasla déanta aige in aghaidh an Spioraid Naoimh, ní bhfaighidh sé maithiúnas ann. Nuair a thabharfar sibh i láthair na sionagóg agus na ngiúistísí agus an lucht údaráis, ná bígí go himníoch ag fiafraí conas bhur gcúis a phlé, ná cad a déarfaidh sibh; óir múinfidh an Spiorad Naomh daoibh an uair sin féin na nithe nach foláir a rá."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Uaireanta is léir dom nach mbím toilteanach aitheantas a thabhairt d’Íosa i láthair daoine eile: bíonn eagla nó náire orm nó ní bhíonn a fhios agam cad a déarfainn i ndáiríre. Iarraim an grásta ar Íosa finné a dhéanamh díom i láthair daoine eile, agus creidiúint ina gheallúint go múinfidh an Spiorad Naomh dom na nithe nach foláir a rá gach uair.
  • Inniu ceiliúraimid cuimhne mná láidre nach raibh eagla uirthi dul i ngleic leis an bhforas ina raibh ceannas ag fir agus bheith ag obair chun an Eaglais a athchóiriú trí athnuachan spioradálta ó fhréamh. Guím go mbeidh meas níos mó agam ar áit agus ar ról na mban chun an Eaglais a tharraingt níos cóngaraí don staid a theastaíonn ó Íosa.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cairde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha