User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-11-22

Láthair Dé

I mo shuí anseo dom, tugaim faoi deara
go bhfuil Dia ag amharc go grámhar orm
agus um' chothú i mo bheatha.
Déanaim machnamh air seo ar feadh tamaillín ghearr.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Chun a bheith ar an eolas faoi rud ní mór a bheith feasach ina thaobh. A Thiarna, cabhraigh liom a thabhairt chun cuimhne gur thug tú beatha dom. Buíochas le Dia as ucht tabhartas na beatha. Cabhraigh liom moilliú, a bheith suaimhneach agus taitneamh a bhaint as áilleacht an domhain a chruthaigh tú – áilleacht na timpeallachta, na sléibhte, suaimhneas an locha, aoibhneas phiotal an bhlátha. Ní mór dom smaoineamh a Dhia, gur uaitse a tháinig an uile ní.

Briathar Dé

Lúcás 21:1-4

D'fhéach Íosa in airde agus chonaic daoine rachmasacha ag cur a mbronntanais isteach sa chisteán; chonaic sé freisin baintreach bhocht ag cur dhá cheint de chopar isteach. Dúirt sé, 'Deirim libh go fírinneach, tá níos mó curtha isteach ag an bhaintreach bhocht seo ná iad go léir; óir thug siad sin go léir cuid as a rachmas, ach tug sise as a bochtaineas gach a raibh aici chun maireachtála."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Nach minic a bhraithim nach bhfuilim ag déanamh mo dhóthain nuair a chuirim mé féin i gcomparáid le daoine eile! Inniu tugann Íosa cuireadh dom ceist a chur orm féin conas a bhreathnaíonn Dia orm agus ar mo chuid iarrachtaí. Tá a fhios aige cad atá i mo chroí.
  • An méid a dhéanaim, níl sé chomh tábhachtach sin do Dhia, mar is é an rud atá tábhachtach ná an fhlaithiúlacht s’agam, an rud atá i mo chroí. Iarraim croí oscailte ar Dhia, go mbeinn réidh le gach rud a thabhairt mar a rinne an bhaintreach bhocht seo sa Soiscéal.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha