User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2021-11-24

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa
le cúraimí an tsaoil agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna,
gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr
saor in aisce – grá, gáire agus roinnt lena chéile.

 

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Lúcás 21:12-19

Ach roimh an méid sin uile, leagfar lámh oraibh agus géarleanfar sibh, tabharfar ar láimh sibh do na sionagóga agus do na príosúin, seolfar i láthair ríthe agus gobharnóirí sibh mar gheall ar m’ainmse. Is é a thiocfaidh as sin daoibh, go bhféadfaidh sibh fianaise a thabhairt. Dá bhrí sin, bíodh sé de rún agaibh gan ullmhú roimh ré chun bhur gcosanta, óir tabharfaidh mise urlabhra daoibh agus eagna nach bhféadfaidh bhur gcúisitheoirí uile cur ina haghaidh ná a bhréagnú. Tabharfar ar láimh sibh ag bhur dtuismitheoirí féin, fiú amháin, ag bhur ndeartháireacha, ag bhur ngaolta, ag bhur gcairde, agus básófar cuid agaibh, agus beidh fuath ag cách daoibh mar gheall ar m’ainmse; ach ribe de ghruaig bhur gcinn ní mhillfear. Is le bhur mbuanseasamh a ghnóthóidh sibh bhur n anamacha.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Mar a rinne sé in áiteanna eile sa Soiscéal, tuarann Íosa go soiléir go ndéanfar géarleanúint ar a lucht leanúna. Tarlóidh sé seo toisc go bhfuil a ainm orthu, rud fíor a chuirfidh ár gcaidrimh is luachmhaire fiú ar a dtástáil: fiú ár ngaolta is dlúithe agus ár gcairde, déanfaidh siad feall orainn. De réir mar a smaoiním ar na deacrachtaí atá romham de bharr ainm Íosa, iarraim a bheith dílis do mo ghairm bheatha Chríostaí, agus guím orthu siúd atá ag fulaingt níos mó ná mé féin ar son an ainm seo.
  • Ag an am céanna is ábhar misnigh iomlán é Íosa: geallann sé focail agus eagna a bheidh dosháraithe ag ár gcúiseoirí; geallann sé go mbeidh cosaint iomlán ann trí oirchill Dé. Tá cuma pharadacsúil air seo nuair a smaoinímid ar a chuid focal go gcuirfear roinnt againn chun báis fiú. Féachaim ar an Íosa céasta ar chros agus feicim gurb é seo an rud a tharla dósan ina Pháis agus ina Aiséirí. Iarraim ar Íosa cabhrú liom mé féin a chur go hiomlán i lámha an Athar, mar a rinne seisean.

Comhrá

A Íosa chuir tú fáilte roimh pháistí i gcónaí.
Cabhraigh liom brath ort ar nós pháiste
agus a fhios a bheith agam nach dtréigfidh tú riamh mé.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha