User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-01-13

Láthair Dé

I mo shuí anseo dom, tugaim faoi deara
go bhfuil Dia ag amharc go grámhar orm
agus um' chothú i mo bheatha.
Déanaim machnamh air seo ar feadh tamaillín ghearr.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

Tá scíste ó chúraimí an lae riachtanach dúinn go léir.
Tuigimid go gcaithfidh ár gcoirp sos a fháil.
Nuair a bhímid i gcomhluadar Dé ardaítear ár spiorad
agus braithimid suaimhneas croí agus aigne.

Briathar Dé

Marcas 1:40-45

Tháinig lobhar chuige ag achainí air agus é ar a dhá ghlúin: “Más áil leat é,” ar seisean, “is féidir duit mé a ghlanadh.” Ghlac Íosa trua dó, shín amach a lámh agus bhain leis: “Is áil,” ar seisean leis, “glantar thú!” D’fhág an lobhra é láithreach agus glanadh é. Labhair Íosa go corraiceach leis agus chuir chun siúil é gan mhoill ag rá leis: “Ná habair focal le haon duine, féach, ach imigh leat agus taispeáin don sagart thú féin agus déan, de chionn do ghlanta, an ofráil a d’ordaigh Maois mar fhianaise dóibh.” Ní túisce a d’fhág an duine an láthair, áfach, ná bhí guth ard aige ag leathadh an scéil, ionas nach bhféadfadh Íosa dul isteach go hoscailte i gcathair feasta, ach fanacht lasmuigh sna háiteanna uaigneacha agus bhítí ag triall air as gach aird.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Seans go ndúirt lobhar leis féin: ‘Chuala mé alán faoi Íosa agus b’fhéidir go ndéanfaidh an cneasaí seo mé a leigheas. Bainfidh mé triail as ar aon nós.’ Bhí draoíodóirí i gcónaí ag baint trialach as a gceirdeanna: dá leigheasfadh Íosa duine bheadh na sluaite á mhabáil do na cúiseanna míchearta. Bin an fáth nár theastaigh poiblíocht uaidh. Ach don lobhar, níl aon cheist: tá a chreideamh i gcumhacht Íósa daingean docht.
  • Ach ní bheadh fearg ar an lobhar dá ndiúltódh Íosa cabhrú leis. De réir cosúlachta tá sé sásta leanúint ar aghaidh agus glacadh lena bhreoiteacht, tá a chreideamh chomh domhain sin go bhfuil sé sásta Íosa a fhágáil saor; ‘más áil leat mé a ghlanadh’ agus a bheith dílis do sin.
  • Ní hionadh – nuair a leigheastar é – nach ndéanann sé talamh slán dá thuairim. Tugaimid faoi deara dearcadh eile den chreideamh a bhí aige i gcónaí: ‘caithfidh mé an creideamh a chraobhscaoileadh’ mar anois tá sé cinnte deimhnitheach gur Mac Dé é Íosa.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha