User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-01-14

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

Ní mór dom an fothram a dhúnadh amach,
gan aird a thabhairt air -
fothram a chuireann isteach orm,
a loiteann an ciúnas agus an tsíocháin.
Ní mór dom éisteacht le Dia.

Tabhair faoi deara

Agus a fhios agam go bhfuil grá gan choinnníollacha ag Dia dom,
féachaim siar go macánta ar an lá – na heachtraí agus mo mhothúcháin.
An bhfuilim buíoch as aon rud?
Gabhaim buíochas le Dia.
An bhfuil brón orm faoi rud ar bith?
Iarraim maithiúnas.

 

Briathar Dé

Marcas 2:1-12

Roinnt laethanta ina dhiaidh sin, ar theacht ar ais go Cafarnáum dó, fuarthas fios go raibh sé sa teach, agus bhí an oiread sin daoine cruinnithe ann nach raibh slí ann fiú amháin timpeall an dorais, agus bhí sé ag labhairt an bhriathair leo. Tháinig daoine ag tabhairt pairilisigh chuige ar iompar idir ceathrar. Nuair nárbh fhéidir leo teacht ina ghar mar gheall ar an slua, nocht siad an díon os a chionn, agus tar éis dóibh poll a dhéanamh, lig siad síos an tsráideog a raibh an pairiliseach ina luí inti. Nuair a chonaic Íosa an creideamh a bhí acu, dúirt sé leis an bpairiliseach: “A mhic, tá do pheacaí maite.” Bhí cuid de na scríobhaithe ina suí ansiúd ag smaoineamh ina gcroí: “Cad a bheir dó seo labhairt mar sin? Is diamhasla dó é. Cé fhéadann peacaí a mhaitheamh ach amháin Dia?” Ach thuig Íosa láithreach ina spiorad go raibh an smaoineamh sin ina n aigne agus dúirt sé leo: “Cad a bheir na smaointe sin in bhur gcroí? Cé acu is fusa, a rá leis an bpairiliseach: ‘Tá do pheacaí maite,’ nó a rá: ‘Éirigh, tóg do shráideog, agus siúil’? Ach chun go mbeadh a fhios agaibh go bhfuil údarás ag Mac an Duine ar an talamh peacaí a mhaitheamh” – dúirt sé leis an bpairiliseach: Deirim leat, éirigh, tóg do shráideog agus gabh abhaile.” D’éirigh seisean agus thóg an tsráideog láithreach, agus d’imigh amach os comhair cách, ionas go raibh alltacht orthu uile agus gur thug siad glóir do Dhia á rá: “Ní fhacamar a leithéid seo riamh.”

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Scéal dramatúil! D’fhéadfá a bheith bainteach leis trí aithne a chur ar an bpairiliseach mar chara nó mar dhuine den slua a bhí cruinnithe timpeall le hÍosa. Beidh baint ag an suíomh ina gcuireann tú tú féin leis an tslí ina fheiceann tú an scéal á nochtadh féin de réir a chéile. B’fhéidir go mbeidh ionadh ort!
  • An eachtra a bhí le bheith ina leigheas simplí eascraíonn sé ina achrann diaga. Is é Íosa a dhéanann é seo a ghríosú trí mhaithiúnas ina bpeacaí a thabhairt don phairiliseach – rud nár iarradh air a dhéanamh. Féachann na scríobhaithe atá i láthair air seo mar dhiamhasla. Ní féidir le héinne ach Dia amháin peacaí a mhaitheamh. Úsáideann Íosa a chumhacht ansin chun an corp a leigheas mar chomhartha go bhfuil údarás aige an t-anam a leigheas chomh maith. Tá Marcas ag tabhairt comhartha cheana féin faoin gcoir a úsáidfidh na Giúdaigh i leith Íosa chun pionós an bháis a ghearradh air – diamhasla.
  • Nóta – Tá an pairiliseach ag brath ar a chairde chun é a thabhairt chuig Íosa. Is é a gcreideamh siúd a aithníonn Íosa agus a fhreagraíonn sé.

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha