User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-01-15

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

"Ní chreidfeadh crann mór gan chuma go bhféadfadh sé bheith ina dhealbh,
le meas ag a lán air mar éacht dealbhóireachta,
agus ní ghéillfeadh sé do shiséal an dealbhóra a aithníonn,
toisc gur ginias é, cad is féidir leis a chruthú as". (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé ligean do mo Chruthaitheoir mé a mhúnlú.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora caithim súil go macánta
ar na mothúcháin a bhí agam ar feadh an lae,
na buaic agus na bun phointí agus an talamh cothrom.
An féidir liom a thuiscint cá raibh an Tiarna?

Briathar Dé

Marcas 2:13-17

Chuaigh sé amach arís cois na farraige, agus bhí an slua go léir ag teacht chuige agus eisean á dteagasc. Agus ag dul thar bráid dó, chonaic sé Léiví mac Alfáias ina shuí in oifig an chustaim agus dúirt leis: "Lean mise." D'éirigh seisean agus lean sé é. Agus nuair a bhí sé ag bord ina theach, bhí mórán poibleacánach agus peacach ina suí le hÍosa agus lena dheisceabail, mar bhí mórán díobh á leanúint. Nuair a chonaic scríobhaithe na bhFairisíneach go raibh sé ag ithe leis na peacaigh agus na poibleacánaigh, dúirt siad lena dheisceabail: "Cén fáth a mbíonn sé ag ithe agus ag ól le poibleacánaigh agus le peacaigh?" Ar a chloisteáil sin d'Íosa dúirt sé leo: "Ní ag na daoine atá slán a bhíonn gá le lia ach ag na daoine atá tinn. Ní fíréin a tháinig mé a ghlaoch ach peacaigh."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Glaonn Íosa ar Lévi go tobann – díreach i lár a chuid oibre agus freagraíonn Levi láithreach go lúcháireach. Ar ndóigh, tá Levi chomh ríméadeach san go dtugann sé cóisir ina theach d’Íosa agus a chairde. Tugann sé cuireadh dá chairde féin leis. An fhadhb ná gur bailitheoir cánach é Levi agus is amhlaidh dá chairde chomh maith. Bhí drochmheas ar na daoine seo i gcumann na nGiúdach ó thaobh cúiseanna reiligiúnacha agus cúiseanna sóisialta de. Cad ab áil le hÍosa a bheith ina gcomhluadar? Tá na scríobhaithe an mhí-shásta faoi seo agus cuireann siad a míshástacht in iúl do dheisceabail Íosa.
  • Tugann an scéal seo go léir sinn go dtí an pointe is tábhachtaí ag deireadh an tsoiscéil inniu. Tháinig Íosa chun glaoch ar pheacaigh agus ní ar fhiréin. In ionad a bheith ag éalú ón suíomh seo is comhluadar na bpeacach díreach atá á lorg ag Íosa. Tá an leigheas de dhíth orthu san. Baineann an teagasc seo leis an Eaglais inniu, inár bparóistí, ionaid oibre, agus in ár dtithe. Cé chomh hionchuimsitheach is atá ár ndearcadh maidir le daoine eile? An mbeimis ar ár suaimhneas ag cóisir Levi?

Comhrá

Cad a bhíonn ag corraí ionam le linn dom a bheith ag guí?
An mbraithim sólás, dólás, brón, buairt?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí cóngarach dom.
Roinnim mo chuid rún leis.
Faighim faoiseamh agus suaimhneas.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha