User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-01-18

Láthair Dé

I mo shuí anseo dom, tugaim faoi deara
go bhfuil Dia ag amharc go grámhar orm
agus um' chothú i mo bheatha.
Déanaim machnamh air seo ar feadh tamaillín ghearr.

Saoirse

"Ní chreidfeadh crann mór gan chuma go bhféadfadh sé bheith ina dhealbh,
le meas ag a lán air mar éacht dealbhóireachta,
agus ní ghéillfeadh sé do shiséal an dealbhóra a aithníonn,
toisc gur ginias é, cad is féidir leis a chruthú as". (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé ligean do mo Chruthaitheoir mé a mhúnlú.

Tabhair faoi deara

Agus a fhios agam go bhfuil grá gan choinnníollacha ag Dia dom,
féachaim siar go macánta ar an lá – na heachtraí agus mo mhothúcháin.
An bhfuilim buíoch as aon rud?
Gabhaim buíochas le Dia.
An bhfuil brón orm faoi rud ar bith?
Iarraim maithiúnas.

 

Briathar Dé

Marcas 2:23-28

Ansin, lá sabóide, nuair a bhí sé ag gabháil trí na goirt arbhair, thosaigh a dheisceabail ag stoitheadh na ndias agus iad ag siúl na slí. Dúirt na Fairisínigh leis: "Féach, cén fáth a bhfuil siad ag déanamh ruda nach dleathach sa tsabóid?" Dúirt sé leo: "Nár léigh sibh riamh faoin rud a rinne Dáiví nuair a bhí sé i ngá agus ocras air, é féin agus a chompánaigh: mar a chuaigh sé isteach i dteach Dé, in aimsir Aibiatár an t ardsagart, agus d'ith builíní na fianaise nach dleathach a ithe ach do na sagairt, agus mar a thug fós dá chompánaigh iad?" Agus dúirt sé leo: "Rinneadh an tsabóid ar son an duine, ní dhearnadh an duine ar son na sabóide; sa chaoi go bhfuil Mac an Duine ina mháistir ar an tsabóid féin."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • /Rinneadh an tSabóid ar son an duine./ Nuair nach réitíonn údarásachas dall leis an gciall, téann briathar seo Íosa i gcion orainn. Ní éasca é a chur i gcrích, agus shíl na Fairisínigh gur rud réabhlóideach a bhí ann. Bhí an dá aithne mhóra: Bíodh grá agat do Dhia agus bíodh grá agat do no chomharsa curtha as a riocht acu go dtí go raibh 612 riail acu, mar a bheadh nead damhain alla de bhacanna acu a chrap an spiorad.
  • A Thiarna, múineann tú an tsaoirse do mo spiorad. Ní chuig saol bog gan smacht a ghaireann tú me, ach chuig dlí an ghrá, ar cheart dó leathadh ar fud mo shaoil.
  • Cuireann na Fairisínigh i gcoinne a bhfuil á dhéanamh ag deisceabail Íosa ar an tSabóid. Tugann Íosa freagra orthu le ráiteas atá fíor-radacach: ‘Rinneadh an tSabóid ar son an duine; ní dhearnadh an duine ar son na Sabóide', sa chaoi go bhfuil Mac an Duine (Íosa) ina mháistir ar an tSabóid féin'. Ní sháraíonn ráiteas Íosa an teagasc Giúdach, ach cuireann sé i gcuimhne dúinn an cuspóir bunaidh a bhí ag Dia, faoinar aithníodh go bhféadfaí rialacháin na Sabóide a mhaolú ar uaire ar mhaithe le freastal ar riachtanais dhaonna. Nuair a fhógraíonn Íosa go bhfuil sé féin ina ‘Mháistir ar an tSabóid', tá sé ag rá sé go bhfuil údarás diaga aige.
  • Bhí na Fairisínigh tugtha chun an mhéar cháinte a shíneadh i dtreo laigí daoine eile. Os comhair Dé, déanaim mo smaointe agus mo bhriathra a athmheas, ionas go mbeidh mé cúramach faoina leithéid, agus gan an saol a mheas de réir mo scála beag pearsanta féin.
  • Cuireann Íosa a ghairm chugam chun mo bheatha a chaitheamh le saoirse fhreagrach, gan bheith im sclábhaí, nó osiléigeach míchúramach. Agus mé ag iarraidh ar Dhia treoir a thabhairt dom, gabhaim buíochas leis as a bhfuil den treoir tugtha dom cheana.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha