User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-06-20

Láthair Dé

Moillim ar feadh tamaill ag smaoineamh ar an ngrá atá ag Dia dom.
Dóirteann Dia a ghrásta go fial orm.
Chruthaigh Dia mé ina dheilbh fhéin
agus déanann sé teampall Dé díom.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Agus fhios agam go bhfuil grá gan choinníollacha ag Dia domsa,
is féidir liom a bheith macánta faoi chonas mar atáim.
Conas mar a bhí an lá liom? Agus conas a bhraithim anois?
Labhraim go macánta le Dia.

Briathar Dé

Matha 7:1-5

"Ná tugaigí breith le heagla go dtabharfaí breith oraibh; óir is de réir na breithe a thugann sibh a thabharfar breith oraibh, agus is de réir an tomhais lena dtomhaiseann sibh a thomhaisfear chugaibh. Cén fáth a bhfeiceann tú an cáithnín i súil do bhráthar agus nach n airíonn tú an tsail i do shúil féin? Nó cad a bheir duit a rá le do bhráthair: 'Fan go mbainfidh mé an cáithnín as do shúil duit'; agus sin í an tsail i do shúil féin! A bhréagchráifigh, bain ar dtús an tsail as do shúil féin, agus ansin is fearrde a fheicfidh tú an cáithnín a bhaint as súil do bhráthar."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • ‘Cé mise le breith a thabhairt?’ Chaithfeadh go bhfuil an ráiteas seo ar an gceann is inaitheanta dá ndearna an Pápa Frainsias. Tharlódh gurb í an chúis atá leis seo ná go mbaineann sé le pointe an-íogair de chuid cultúr iolraíoch ár linne. Conas is féidir linn riamh breith a thabhairt ar iompar daoine eile? D’fhéadfadh ar uairibh go rachfadh an dearcadh seo ar meath agus i ndeireadh thiar go mbeadh sé ar nós cuma liom, neamhchásmhar agus neamh-aireach i leith daoine eile. Ní thabharfaidh mé breith ort mar is tú fhéin atá freagrach as do chuid roghanna féin; ach ná bíodh súil agat dá bhrí sin le cabhair ar bith uaimse, mar níl freagracht ar bith ormsa i do leith. Rud eile ar fad ar fad, áfach, atá á rá ag Íosa: seachain an dtabharfá breith níos géire ar dhaoine eile ná mar a thabharfá ort féin; déan iarracht an chlaonbhreith a sheachaint mar d’fhéadfadh sé smál a chur ar do bhreithiúnas.
  • ‘Bain ar dtús an tsail as do shúil féin.’ Iarraim solas d’fhonn go mbeidh mé meabhrach ar mo chlaonbhreitheanna féin agus d’fhonn go mbeidh an neart ionam iad a chur ar ceal. Thar aon ní eile, iarraim go mbeadh atrua ionam, i mo leith féin agus i leith daoine ar doiligh liom glacadh lena dtuairimí agus lena n-iompar.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha