User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-06-21

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Cén áit a bhraithim dóchas, uchtach agus fás i mo shaol?
Ag breathnú siar tamall b’fhéidir go raibh eachtraí agus ócáidí a chabhraigh liom fás.
Déanfad deimhin am agus spás a thabhairt dóibh seo sa todhchaí.

Briathar Dé

Matha 7:6,12-14

"Ná tugaigí do na madraí an rud a bhíonn beannaithe, agus ná caithigí bhur gcuid péarlaí mar bhia chun na muc: satlóidh siad faoina gcrúba iad agus iompóidh siad oraibh féin do bhur réabadh. Nithe ar bith ab áil libh daoine a dhéanamh daoibhse, déanaigí amhlaidh sin dóibh: sin é an dlí agus na fáithe. Téigí isteach tríd an doras cúng, mar is fairsing an doras agus is leathan an bóthar a sheolann chun léirscriosta, agus tá mórán a ghabhann an tslí sin isteach. Ach is cúng an doras agus is caol an bóthar a sheolann chun na beatha, agus is iad an beagán a aimsíonn é."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • ‘Nithe ar bith ar áil libh daoine a dhéanamh daoibhse, déanaigí amhlaidh sin dóibh.’ Is de bharr go bhfuil sí chomh simplí sin atá an riail órga seo chomh dúhlánach; déanta na fírinne, ‘sin é an dlí agus na fáithe.’ Shílfeá nach n-éiríonn linn riamh déanamh dá réir ar fad ar fad, cé gur riail thar a bheith réasúnta i. Ach ina dhiaidh sin féin ní toise breithiúnach atá i gceist léi mar riail ach toise an fhíorghrá. Beagán níos faide anonn i Soiscéal Mhatha, deir Íosa linn daoine eile a ghráú mar muid féin.
  • Is í an riail órga an tslí chuig an mbeatha, ach ina dhiaidh sin féin, ní mór dúinn dul tríd an doras cúng isteach .i. rudaí áirithe a eiteach agus dul faoi ualach ár gcroise gach lá. Guím ar son an ghrásta go ndéanfaidh mé é seo le fonn, faoi shíocháin go hinmheánach agus ar lorg Íosa, mo bhráthair.

Comhrá

Cad a bhíonn ag corraí ionam le linn dom a bheith ag guí?
An mbraithim sólás, dólás, brón, buairt?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí cóngarach dom.
Roinnim mo chuid rún leis.
Faighim faoiseamh agus suaimhneas.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha