User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-06-22

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

Tá sé fuirist a bheith gafa le cúraimí an tsaoil
agus le háirgí saolta.
Cabhraigh liom, a Thiarna, gan a bheith santach ná leithleasach.
Meabhraigh dom go bhfuil na nithe is fearr saor in aisce
- grá, gáire agus roinnt lena chéile.

Tabhair faoi deara

Tá scíste ó chúraimí an lae riachtanach dúinn go léir.
Tuigimid go gcaithfidh ár gcoirp sos a fháil.
Nuair a bhímid i gcomhluadar Dé ardaítear ár spiorad
agus braithimid suaimhneas croí agus aigne.

Briathar Dé

Matha 7:15-20

"Seachnaígí na fáithe bréige a thagann chugaibh faoi chló caorach ach gur faolchúnna amplacha iad laistigh. Ar a dtorthaí a aithneoidh sibh iad. An mbaintear fíonchaora de dheilgneach, nó fígí d'fheochadáin? Sa chaoi chéanna, tugann gach crann maith torthaí fónta uaidh, ach tugann an drochchrann drochthorthaí. Ní féidir don chrann maith drochthorthaí a thabhairt, ná don drochchrann torthaí fónta a thabhairt. Gach crann nach dtugann toradh fónta uaidh, gearrtar anuas agus caitear sa tine é. Agus dá réir sin, is ar a dtorthaí a aithneoidh sibh iad."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Cuireann Íosa fainic orainn fáithe bréige a sheachaint, agus tugann sé slat tomhais an-ábhartha agus praiticiúil dúinn ar mhaithe lenár n-éargna. ‘Ar a dtorthaí a aithneoidh sibh iad.’ Sa domhan seo ina mairimid, cuirtear mearúl orainn uaireanta mar ar thaobh amháin tugtar a liachtaí sin geallúint go bhfuil sonas agus leas i ndán dúinn ach ag an am céanna tá fulaingt agus uaigneas as cuimse sa timpeall. Ní mór dúinn an éargna a chleachtadh, agus a thuiscint nach é amháin go bhfuil fáithe bréige ann, a thugann toradh nach torthaí fónta iad, ach go bhfuil dea-fháithe ann freisin a bhfuil fírinne ina dteachtaireacht de bhrí go dtugann siad toradh fónta. Guím ar son grásta an léargais agus na heagna.
  • B’fhéidir gur cuid suntais dom sa tsraith ráitis seo de chuid Íosa an trácht ar bhreithiúnas san am amach romhainn: an crann nach dtugann toradh fónta uaidh, gearrtar anuas é agus caitear sa tine é. Glaotar ormsa freisin le toradh fónta a thabhairt, agus cúram é a bhfuil práinn áirithe ag roinnt leis.

Comhrá

I gcomhrá bíonn caint agus éisteacht i gceist.
Chomh maith le bheith ag caint le hÍosa ní mór dom a bheith socair agus éisteacht le hÍosa.
Samhlaím séimhe ina shúile le linn dó a bheith ag féachaint orm go grámhar, lúcháireach.
Is féidir liom a bheith macánta le hÍosa le linn dom mo chúraimí agus mo bhuarthaí a scaoileadh leis ó íochtar mo chroí.
Iarraim ar Íosa cabhrú liom mo mhuinín a chur ann go hiomlán toisc go dtuigim go dtugann sé an rud is fearr dom i gcónaí.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha