User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-06-24

Láthair Dé

A Thiarna, bíodh lúcháir orm i gcónaí.
Cuir i gcuimhne dom méid na mbeannachtaí
atá bronnta agat orm.

 

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Conas atáim ionam féin inniu?
An bhfuilim tuirseach?
An bhfuilim faoi strus?
An bhfuil drochfhonn orm?
Má tá aon cheann acu seo ag déanamh tinnis dom,
an féidir liom scaoileadh leis na buarthaí seo?

Briathar Dé

Lúcás 15:3-7

Agus labhair sé an parabal seo leo: "Cén duine agaibh a mbíonn céad caora aige agus go gcaillfidh sé aon cheann amháin acu, nach bhfágann an naoi nóchad eile san fhásach agus dul ina diaidh siúd a bhí caillte nó go bhfaigheann í? Agus nuair a fhaigheann, buaileann ar a ghuaillí í go háthasach, agus ar theacht abhaile dó, glaonn sé a chairde agus a chomharsana le chéile, ag rá leo: 'Déanaigí comhghairdeas liom, óir, an chaora a bhí caillte agam, fuair mé í.' Deirim libh, is amhlaidh sin a bheidh níos mó áthais sna flaithis faoin aon pheacach amháin a dhéanann aithrí ná faoin naoi bhfíréin nóchad nach mbíonn gá le haithrí acu."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Tá an fhírinne is bunúsaí ar fad á chur i láthair i dteachtaireacht an lá fhéile seo agus i sliocht an lae inniu: tá grá ag Dia dúinn agus chuir sé chugainn a mhac a ghráigh sinn amach síos go dtí an deireadh, gur shil a chuid fola ar ár son. Faoi mar is fíor faoin uile ghrá, ina chineálacha uile, is grá é seo nach dtig linn ár macnamh air a bheith ariamh sách iomlán téann sé thar ár dtuiscint. Ach fós tá ‘fhios agam gur ann dó agus gur mór é a thionchar ar mo bheatha.
  • Is cúis áthais agus ceiliúrtha sna flaithis é nuair a dhéanann peacach ar bith aithrí. An nglacaim páirt sa gceiliúradh, nó an bhfuil mé le n-áireamh ar an naonúr nóchad nach eol dóibh conas a bheith lúcháireach - iad ró-ghafa leis an olc atá ina dtimpeall?
  • A Thiarna, déan mo chroí cosúil le do chroí-se ina shaoirse agus ina thrócaire?

Comhrá

Tosaím ag déanamh comhrá le hÍosa
faoin sliocht scrioptúir atá díreach léite agam.
Cén chuid de a théann i bhfeidhm orm?
Comhrá le cara b’fhéidir, nó scéal éigin a chuala mé ó chianaibh.
B’fhéidir go bhfuil teachtaireacht sa scéal dom faoin sliocht scrioptúir.

 

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha