User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-08-08

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Moillim ar feadh nóiméid le cuimhneamh ar laithreacht seo Dé taobh istigh díom.
I mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála, i ngluaiseachtaí m'aigne.
Anois! Agus mise i mo shuí anseo!

Saoirse

An rud is mó a chuireann bac orm i dtaobh saoirse 
ná an claonadh atá ionama bheith gafa le mianta 
nó cuspóirí áirithe a shroicheadh – eagla, dóchas agus uaillmhian.
Cuirim srian ar an tsaoirse ionam chun fás agus forbairt a iniúchadh.
Iarraim ar Dhia cabhrú liom chun an tsaoirse ionam féin a aithint
agus chun glacadh le dúshláin nua
a threoróidh mé ar chúrsa de réir toil Dé.

Tabhair faoi deara

Agus a fhios agam go bhfuil grá gan choinnníollacha ag Dia dom,
féachaim siar go macánta ar an lá – na heachtraí agus mo mhothúcháin.
An bhfuilim buíoch as aon rud?
Gabhaim buíochas le Dia.
An bhfuil brón orm faoi rud ar bith?
Iarraim maithiúnas.

 

Briathar Dé

Matha:17:22-27

Bhí siad i gcuideachta a chéile sa Ghailíl nuair a dúirt Íosa leo: “Titfidh sé amach go dtabharfar Mac an Duine ar láimh do dhaoine,go gcuirfidh siad chun báis é agus go n éireoidh sé an treas lá.” Agus ghabh buaireamh mór iad.

Ar theacht isteach i gCafarnáum dóibh, tháinig lucht bailithe an dá dhrachma ag triall ar Pheadar agus dúirt siad leis: “Nach n íocann bhur máistir an dá dhrachma?” ar siad. “Íocann,” ar seisean. Ach ar dhul isteach sa teach dó, bhain Íosa tosach an scéil de á rá leis: “Do bharúilse, a Shiomóin: cé uathu a dtobhann prionsaí an tsaoil seo cíos nó cáin – an óna gclann féin nó ó choimhthígh?” Nuair a dúirt sé gur ó choimhthígh, dúirt Íosa leis: “Dá réir sin, tá an chlann saor. Ach le heagla go dtabharfaimis scannal do na daoine seo, téigh síos chun na farraige agus caith amach duán, agus an chéad iasc a thiocfaidh aníos tóg é agus nuair a osclóidh tú a bhéal gheobhaidh tú státar ann. Tóg é sin agus íoc leo mo tháillese agus do tháille féin.”

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Samhlaigh go bhfuil tú ag turasóireacht le buíon de do lucht leanúna ar “ghabh buaireamh mór iad”. Tá an chuma air go bhfuil na deisceabail ag teacht ar an tuiscint gurb é an chríoch a bheidh ar an misean siúlach seo ná an teip agus an náiriú. Má “ghabh buaireamh” iad mar gheall ar a ndúirt Íosa is léir dá réir sin go bhfuil tuiscint ag fás iontu go bhfuil sé dáiríre.
  • Is ar éigin a bhí Peadar ar a shuaimhneas faoin dóigh fhánach a chaith Íosa leis na húdaráis cánach. Tá an chosúlacht air go bhfuil dímheas aige ar an gcóras.
  • An dóigh leat gur aimsigh Peadar an bonn airgid i mbéal an éisc?

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha