User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-09-20

Láthair Dé

A Thiarna, bíodh lúcháir orm i gcónaí.
Cuir i gcuimhne dom méid na mbeannachtaí
atá bronnta agat orm.

 

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Cén áit a bhraithim dóchas, uchtach agus fás i mo shaol?
Ag breathnú siar tamall b’fhéidir go raibh eachtraí agus ócáidí a chabhraigh liom fás.
Déanfad deimhin am agus spás a thabhairt dóibh seo sa todhchaí.

Briathar Dé

Lúcás 8:19-21

Tháinig a mháthair agus a bhráithre ag triall air, ach níorbh fhéidir dóibh teagmháil leis mar gheall ar an slua. Insíodh dó: "Tá do mháthair agus do bhráithre ina seasamh amuigh agus b'áil leo thú a fheiceáil." D'fhreagair sé agus dúirt: "Is iad mo mháthair agus mo bhráithre, iad seo a chluineann briathar Dé agus a dhéanann dá réir."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Nuair a bhí Íosa ag caint le daoine eile, ní raibh sé ag tabhairt cúpla riail le go mairfidís níos fearr. Bhí sé ag tabhairt cuiridh dúinne glacadh le huchtú i dteaghlach Diaga an Athar, an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Mar sin, na focail seo de chuid Íosa i dtaobh a mháthar agus a theaghlaigh, ní dhearna siad a bheag de Mhuire. Cuireann siad i gcuimhne dúinn conas a theastaíonn uaidh gach duine a bheith ina theaghlach. Sa saol s’againn a d’uchtaíomar, thug sé Muire dúinn, fiú ón gCros, mar ár máthair nuair a dúirt sé le Naomh Eoin, “Seo í do mháthair” (Eoin 19:27). Is iontach an rud é nuair a thuigimid go mbainimid le teaghlach Dé.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha