User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-09-26

Láthair Dé

Tá Dia anseo liom, anois, fiú muna bhfeicim é le mo shúile.
Ní tharraingím anáil gan é.
Tá Sé níos cóngaraí dom ná mar atá mé dom féin.
Cuimhním ar rúndiamhar Dé ionam agus timpeall orm.

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Conas a bhraithim i ndáiríre?
éadromchroíoch nó tromchroíoch?
seans go bhfuilim síochánta, sona sásta.
Nó b’fhéidir go bhfuil easpa dóchais ionam,
nó buartha, nó feargach.
Aithním conas mar atáim i ndáiríre.
Gránn Dia mé díreach mar atáim.

Briathar Dé

Lúcás 9:46-50

Tháinig sé ina n-aigne a fhiafraí cé acu díobh ba mhó. Ach bhí a fhios ag Íosa an smaoineamh a bhí ina gcroí, agus thóg sé leanbh agus chuir ina sheasamh é láimh leis, agus dúirt leo: “Cibé a ghlacfaidh an leanbh seo i m’ainm, is mise a ghlacann sé, agus cibé a ghlacfaidh mise, glacann sé an té a chuir uaidh mé. Óir, an té is lú eadraibh uile, sin é an té atá mór.” Labhair Eoin agus dúirt: “A Mháistir, chonaiceamar duine ag caitheamh deamhan amach i d’ainmse agus chuireamar cosc leis, óir ní leanann sé tú in aonbhuíon linne.” Dúirt Íosa leis: “Ná cuirigí aon chosc leis, óir an té nach bhfuil in bhur n-aghaidh, tá sé ar bhur son.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Arís agus arís eile, déanann Íosa iarracht a chur ar a dheisceabail a thuiscint gur gairm chun friothála atá tugtha dóibh, ní hea chun ceannasaíochta. I ríocht Dé, tá gach duine comhionann: níl aon phostanna ceannasaíochta ann ná aon chliarlathas. Mac nó iníon le Dia is ea gach duine, agus tá grá iomlán aige dóibh.
  • San urnaí ní mór dúinn dul i ngleic leis na fírinní éachtacha seo agus féachaint le ligean doibh goradh inár n-aigne, ionas tar éis dúinn teacht as seal a chaitheamh in éindí le Dia gur fearrde agus gur cuimsithí an meas a bheidh againn ar dhaoine eile. Baineann an urnaí síneadh as ár samhlaíocht: ach ní urnaí go fíor ár n-urnaí go dtí go dtugann muid faoi an domhan a fheiceáil agus a ghráú ar an dóigh chéanna le Dia.

Comhrá

I gcomhrá bíonn caint agus éisteacht i gceist.
Chomh maith le bheith ag caint le hÍosa ní mór dom a bheith socair agus éisteacht le hÍosa.
Samhlaím séimhe ina shúile le linn dó a bheith ag féachaint orm go grámhar, lúcháireach.
Is féidir liom a bheith macánta le hÍosa le linn dom mo chúraimí agus mo bhuarthaí a scaoileadh leis ó íochtar mo chroí.
Iarraim ar Íosa cabhrú liom mo mhuinín a chur ann go hiomlán toisc go dtuigim go dtugann sé an rud is fearr dom i gcónaí.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha