User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-11-23

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Moillim ar feadh nóiméid le cuimhneamh ar laithreacht seo Dé taobh istigh díom.
I mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála, i ngluaiseachtaí m'aigne.
Anois! Agus mise i mo shuí anseo!

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Conas atáim ionam féin inniu?
An bhfuilim tuirseach?
An bhfuilim faoi strus?
An bhfuil drochfhonn orm?
Má tá aon cheann acu seo ag déanamh tinnis dom,
an féidir liom scaoileadh leis na buarthaí seo?

Briathar Dé

Lúcás 21:12-19

Ach roimh an méid sin uile, leagfar lámh oraibh agus géarleanfar sibh, tabharfar ar láimh sibh do na sionagóga agus do na príosúin, seolfar i láthair ríthe agus gobharnóirí sibh mar gheall ar m’ainmse. Is é a thiocfaidh as sin daoibh, go bhféadfaidh sibh fianaise a thabhairt. Dá bhrí sin, bíodh sé de rún agaibh gan ullmhú roimh ré chun bhur gcosanta, óir tabharfaidh mise urlabhra daoibh agus eagna nach bhféadfaidh bhur gcúisitheoirí uile cur ina haghaidh ná a bhréagnú. Tabharfar ar láimh sibh ag bhur dtuismitheoirí féin, fiú amháin, ag bhur ndeartháireacha, ag bhur ngaolta, ag bhur gcairde, agus básófar cuid agaibh, agus beidh fuath ag cách daoibh mar gheall ar m’ainmse; ach ribe de ghruaig bhur gcinn ní mhillfear. Is le bhur mbuanseasamh a ghnóthóidh sibh bhur n anamacha.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Mar a rinne sé in áiteanna eile sa Soiscéal, tuarann Íosa go soiléir go ndéanfar géarleanúint ar a lucht leanúna. Tarlóidh sé seo toisc go bhfuil a ainm orthu, rud fíor a chuirfidh ár gcaidrimh is luachmhaire fiú ar a dtástáil: fiú ár ngaolta is dlúithe agus ár gcairde, déanfaidh siad feall orainn. De réir mar a smaoiním ar na deacrachtaí atá romham de bharr ainm Íosa, iarraim a bheith dílis do mo ghairm bheatha Chríostaí, agus guím orthu siúd atá ag fulaingt níos mó ná mé féin ar son an ainm seo.
  • Ag an am céanna is ábhar misnigh iomlán é Íosa: geallann sé focail agus eagna a bheidh dosháraithe ag ár gcúiseoirí; geallann sé go mbeidh cosaint iomlán ann trí oirchill Dé. Tá cuma pharadacsúil air seo nuair a smaoinímid ar a chuid focal go gcuirfear roinnt againn chun báis fiú. Féachaim ar an Íosa céasta ar chros agus feicim gurb é seo an rud a tharla dósan ina Pháis agus ina Aiséirí. Iarraim ar Íosa cabhrú liom mé féin a chur go hiomlán i lámha an Athar, mar a rinne seisean.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cairde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha