User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2022-11-30

Láthair Dé

A Thiarna, bíodh lúcháir orm i gcónaí.
Cuir i gcuimhne dom méid na mbeannachtaí
atá bronnta agat orm.

 

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Agus fhios agam go bhfuil grá gan choinníollacha ag Dia domsa,
is féidir liom a bheith macánta faoi chonas mar atáim.
Conas mar a bhí an lá liom? Agus conas a bhraithim anois?
Labhraim go macánta le Dia.

Briathar Dé

Matha 4:18-22

Ag siúl dó cois farraige na Gailíle, chonaic sé beirt dearthár, Síomón ar a dtugtar Peadar agus Aindrias a dheartháir, ag caitheamh eangacha san fharraige, mar iascairí a bhí iontu. Labhair sé leo: “Tagaigí i mo dhiaidh, agus déanfaidh mé iascairí ar dhaoine díbh.” D’fhág siad na líonta láithreach agus lean siad é. Bhuail sé ar aghaidh, agus chonaic sé beirt dearthár eile, Séamas mac Zeibidé agus Eoin a dheartháir: bhí siad sa bhád in éineacht lena n athair, Zeibidé, ag cóiriú a gcuid líonta; agus ghlaoigh sé iad. D’fhág siad an bád agus a n athair láithreach agus lean siad é.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Mar aon lena dheartháir Peadar atá níos cáiliúla, is é Aindriú an chéad duine ar ghlaoigh Íosa air chun é a leanúint. Caithfidh go bhfaca an t-iascaire umhal seo rud éigin an-speisialta san fhear seo chun a chuid eangach, a shlí bheatha, a fhágáil láithreach agus é a leanúint. Cén glaoch atá ag Íosa domsa sa tréimhse seo de mo shaol? Guím ar son an ghrásta gan neamhaird a thabhairt ar a ghlaoch ach go mbeinn pras flaithiúil i mo fhreagra air.
  • Bhí Aindriú ina bhall den ghrúpa beag sin d’fhir (beag ach fós iontach) a bhí réidh chun muinín a bheith acu as Íosa go hiomlán agus réidh chun géilleadh dá ordú dochreidte an Soiscéal a thabhairt do na náisiúin uile. Is le hAindriú agus lena chompánaigh a ghabhaimid buíochas toisc go gcreidimidne, agus na céadta milliún ar a bhfearacht féin, in Íosa. Agus an chaint bainte díom, seasaim go buíoch os comhair an fhir seo agus os comhair a Mháistir.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha