User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-01-25

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Moillim ar feadh nóiméid le cuimhneamh ar laithreacht seo Dé taobh istigh díom.
I mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála, i ngluaiseachtaí m'aigne.
Anois! Agus mise i mo shuí anseo!

Saoirse

"Is beag duine a aithníonn an áilleacht a chruthódh Dia
dá ligfidis dó iad a mhúnlú." (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé muinín iomlán a bheith agam as a ghrá.

Tabhair faoi deara

Conas atáim inniu? Maidir le Dia, conas atáim?
An bhfuilim buíoch as aon rud? Más' ea, gabhaim buíochas leis.
An bhfuil brón orm faoi aon rud? Más' ea, iarraim maithiúnas air.

Briathar Dé

Marcas 16:15-18

Agus dúirt sé leo: “Imígí faoin domhan uile agus fógraígí an soiscéal don chruthaíocht uile. An té a chreidfidh agus a bhaistfear, slánófar é; ach an té nach gcreidfidh, daorfar é. “Agus leanfaidh na comharthaí seo an dream a chreideann: caithfidh siad deamhain amach i m’ainmse, labhróidh siad i dteangacha nua; tógfaidh siad nathracha ina lámha, agus má ólann siad aon deoch mharfach, ní dhéanfaidh sí díobháil dóíbh; leagfaidh siad a lámha ar easláin, agus beidh siad ar fónamh.”

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Cuirtear na focail seo i láthair mar an teagasc deireanach de chuid Íosa dá dheisceabail sula ndeachaigh sé suas chun na bhflaitheas. Tá sé de dhualgas orthu anois an dea-scéal a fhógairt mar a bhí déanta aigesean. Agus ní mór dóibh sin a dhéanamh go misniúil. Tabhair faoi deara uilíocht an mhisin: “faoin domhan uile”, “don chruthaíocht uile”. Labhraíonn an Pápa Proinsias faoin ngá atá leis an Eaglais dul chuig na teorainneacha – chucu siúd nach bhfuil an dea-scéal cloiste acu go fóill (bídís i gcéin nó i gcóngar ó thaobh na tíreolaíochta de).
  • An dtuigeann tú a oiriúnaí is atá an sliocht seo ar lá fhéile Naomh Pól? D'ullmhaigh a iompú é chun bheith ina aspal do na Gintlithe (na págánaigh). Thug a chuid turas fada air cuid mhór de chríocha san Impireacht Rómhánach a chur de. Rinne sé seanmóireacht, leigheas sé, bhunaigh sé pobail áitiúla agus thacaigh leo. Múineann a shaol dúinn nach rogha é an misean (for-rochtain). Is dual don Eaglais a bheith miseanach.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha