User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-01-28

Láthair Dé

Tá Dia anseo liom, anois, fiú muna bhfeicim é le mo shúile.
Ní tharraingím anáil gan é.
Tá Sé níos cóngaraí dom ná mar atá mé dom féin.
Cuimhním ar rúndiamhar Dé ionam agus timpeall orm.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Conas a bhraithim i ndáiríre?
éadromchroíoch nó tromchroíoch?
seans go bhfuilim síochánta, sona sásta.
Nó b’fhéidir go bhfuil easpa dóchais ionam,
nó buartha, nó feargach.
Aithním conas mar atáim i ndáiríre.
Gránn Dia mé díreach mar atáim.

Briathar Dé

Marcas 4:35-41

Nuair a bhí an tráthnóna ann an lá sin, dúirt sé leo: “Téimis trasna anonn.” Agus ag fágáil an tslua ina ndiaidh, thug siad leo é sa bhád mar a bhí sé, agus bhí báid eile á thionlacan. D’éirigh cuaifeach mór gaoithe, agus bhí na farraigí ag bualadh an bháid sa chaoi go raibh sí ag líonadh cheana féin. Bhí sé féin i ndeireadh an bháid ina chodladh agus a cheann ar an bpillín, agus mhúscail siad é agus dúirt leis: “A Mháistir, an ea nach cás leat go bhfuil an bás againn?” Agus ar dhúiseacht dó, bhagair sé ar an ngaoth agus dúirt leis an bhfarraige: “Éist, bí socair!” Agus thit an ghaoth, agus bhí sé ina théigle mhór. Dúirt sé leo: “Cén fáth a bhfuil an eagla seo oraibh? An ea nach bhfuil creideamh agaibh?” Bhí uamhan agus eagla orthu agus bhí siad á rá eatarthu féin: “Cé hé an duine seo, más ea, a rá go ndéanann gaoth agus farraige rud air?”

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is é seo an chéad uair i Soiscéal de réir Mharcais a dtrasnaíonn Íosa ón taobh Giúdach de Mhuir na Gailíle go dtí an taobh ar ceantar Gintlí é den chuid is mó. Tá cabhlach beag bád á thionlacan. Is féidir é a bheith ina thuras contúirteach trasna má griogann an ghaoth go tobann, rud a tharlaíonn anois. Chun rudaí a dhéanamh níos measa tá an oíche ann agus cailleann na báid teagmháil lena chéile. Tá eagla an domhain ar na deisceabail, eagla go bhfaighidh siad bás. Ach tá Íosa, ar nós Ióna roimhe (Ióna 1: 4-6), ag codladh tríd uile!
  • Tóg d'áit i mbád Íosa agus lig duit féin tú a tharraingt isteach san eachtra iomlán. Lig don dráma titim amach. Cén chaoi a mbraitheann tú nuair a dhoirteann na tonnta isteach sa bhád, bagairt a dhéanamh ar í a chur go tóin poill? An bhfuil tú chun fógairt ar Íosa agus a fháil amach nach bhfreagraíonn sé thú toisc go bhfuil sé ina chodladh? Tar éis tamaill dúisíonn sé agus ciúnaíonn sé an ghaoth agus an fharraige. Faigheann sé locht ar na deisceabail as a n-easpa creidimh. An bhfuil tú ag teacht lena a n-alltacht nuair a thuigeann siad go bhfuil siad i láthair cumhachta éigin atá neamhghnách? An bhfuil tusa gan chreideamh mar atá siadsan nuair a thagann stoirmeacha chun cinn i do shaol agus nuair a bhíonn Íosa coimhthíoch réchúiseach leat de réir dealraimh?

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha