User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-03-16

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

Deir Naomh Iognáid Loyola go múineann Dia mé
díreach mar a mhúineann múinteoir a dhalta.
Meabhraím dom féin go bhfuil Dia ag mo mhúineadh de shíor.
Iarraim grásta Dé chun cabhrú liom éisteacht
agus a ligean do Dhia mé a athrú, a mhúnlú agus a athmhúnlú.

Tabhair faoi deara

Cén áit a bhraithim dóchas, uchtach agus fás i mo shaol?
Ag breathnú siar tamall b’fhéidir go raibh eachtraí agus ócáidí a chabhraigh liom fás.
Déanfad deimhin am agus spás a thabhairt dóibh seo sa todhchaí.

Briathar Dé

Lúcás 11:14-23

Bhí deamhan á chaitheamh amach ag Íosa - deamhan balbh. Agus nuair a bhí an deamhan imithe amach, labhair an fear balbh, agus rinne na sluaite ionadh de. Ach dúirt cuid acu: "Is trí Bhéalzabúl, prionsa na ndeamhan, a chaitheann sé na deamhain amach." Agus bhí cuid eile acu ag lorg comhartha ó na flaithis uaidh, á phromhadh. Ach ó bhí fios a smaointe aige dúirt sé leo: "Gach ríocht a bhíonn ar deighilt ina haghaidh féin, bánaítear í, agus titeann a cuid tithe ar mhuin a chéile. Agus má bhíonn Sátan freisin ar deighilt ina aghaidh féin, conas a sheasóidh a ríocht? - os á rá sibh gur trí Bhéalzabúl a chaithim amach na deamhain. Ach más trí Bhéalzabúl a chaithimse na deamhain amach, cé tríd go gcaitheann bhur gclann féin amach iad? Uime sin, is iad sin a thabharfaidh breith oraibh. Ach más trí mhéir Dé a chaithim amach na deamhain, dá réir sin tá ríocht Dé tagtha chugaibh. Nuair a bhíonn an fear láidir faoi arm is éide ag gardáil a chaisleáin, bíonn gach a bhfuil ina sheilbh sábhálta. Ach nuair a thagann fear is treise ná é ina aghaidh agus go mbuann air, baineann de a ghléas troda as a raibh a mhuinín, agus déanann a chreach a roinnt.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Nuair a bhíonn ort labhairt go poiblí, cabhraíonn sé má bhíonn an lucht éisteachta ar do thaobhsa nó ar a laghad má thugann siad éisteacht chothrom duit. I gcás Íosa de, is é a mhalairt a tharlaíonn go minic – fir ag argóint ina choinne, ag iarraidh teacht aniar aduaidh air. I sliocht an scrioptúir inniu tá sé níos measa fiú. Cuirtear ina leith go raibh sé i mbun comhcheilge le Sátan.
  • Conas a bhraith sé? Íosa, Mac Dé, a fuair bás go toilteanach ionas go mbeadh beatha againne. “Tháinig mise chun go mbeadh an bheatha acu agus go mbeadh sí acu go fial” (Eoin 10:10).
  • Tá a fhios agat cé chomh pianmhar is bhíonn sé nuair a bhaintear an mhíbhrí as na cúiseanna a bhíonn agat, má bhíonn léamh ait ar do dhea-rúin. Cabhraíonn a leithéid de thaithí leat tú féin a chur in áit Íosa agus trua a bheith agat dó. Bí ansin leis; roinn do thaithí leis.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha