User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-03-28

Láthair Dé

Cuimhním ar conas a mhaireann Dia inar chruthaigh sé.
Maireann sé ionam féin, ag bronnadh orm a bheith ann fiú.
Tugann Dia dom beatha, mothú agus tuiscint.
Déanann sé a theampall díom.
Is ar a dheilbh agus a chosúlacht féin a cruthaíodh mé. (Naomh Iognáid)

Saoirse

An rud is mó a chuireann bac orm i dtaobh saoirse 
ná an claonadh atá ionama bheith gafa le mianta 
nó cuspóirí áirithe a shroicheadh – eagla, dóchas agus uaillmhian.
Cuirim srian ar an tsaoirse ionam chun fás agus forbairt a iniúchadh.
Iarraim ar Dhia cabhrú liom chun an tsaoirse ionam féin a aithint
agus chun glacadh le dúshláin nua
a threoróidh mé ar chúrsa de réir toil Dé.

Tabhair faoi deara

Chun a bheith ar an eolas faoi rud ní mór a bheith feasach ina thaobh. A Thiarna, cabhraigh liom a thabhairt chun cuimhne gur thug tú beatha dom. Buíochas le Dia as ucht tabhartas na beatha. Cabhraigh liom moilliú, a bheith suaimhneach agus taitneamh a bhaint as áilleacht an domhain a chruthaigh tú – áilleacht na timpeallachta, na sléibhte, suaimhneas an locha, aoibhneas phiotal an bhlátha. Ní mór dom smaoineamh a Dhia, gur uaitse a tháinig an uile ní.

Briathar Dé

Eoin 8:21-30

Dúirt Íosa leo arís:
"Tá mé ag imeacht
agus beidh sibh ar mo lorg,
agus gheobhaidh sibh bás in bhur bpeaca.
An áit ina bhfuilim ag dul,
ní féidir daoibhse teacht."
Chrom na Giúdaigh dá bhrí sin ar á rá: "An amhlaidh go maróidh sé é féin ós rud é go ndúirt sé: 'An áit ina bhfuilimse ag dul, ní féidir daoibhse teacht ann'?" Lean sé air:
"Is ón áit thíos sibhse," ar sé leo,
"is ón áit thuas mise.
Is den saol seo sibhse,
ní den saol seo mise.
Uime sin a dúirt mé libh:
'Gheobhaidh sibh bás in bhur bpeacaí.'
Mura gcreideann sibh gur mise é,
Gheobhaidh sibh bás in bhur bpeacaí."
Dúirt siad leis ansin: "Cé hé thú féin?" Dúirt Íosa leo:
"Cén fáth a bhfuilim ag caint libh ar aon chor?
Tá a lán agam le rá agus le cáineadh agam in bhur dtaobh.
Ach is fíor é an té a chuir uaidh mé
agus na nithe a chuala mé uaidh
is iad a labhraím sa saol.
Níor thuig siad go raibh sé ag tagairt don Athair sa chaint sin leo. Dúirt Íosa leo ansin:
“Nuair a thógfaidh sibh in airde Mac an Duine,
ansin beidh a fhios agaibh gur mise é,
agus nach ndéanaim aon ní uaim féin,
ach gur mar a theagasc an tAthair dom
a labhraím na nithe seo.
An té a chuir uaidh mé,
tá sé in éineacht liom.
Níor fhág sé i m’aonar mé,
óir déanaim i gcónaí
na nithe is taitneamhach leis.”
Chreid a lán ann agus na nithe sin á rá aige.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is iontas mistéireach é an gaol idir Íosa, agus é ar domhan, agus a Athair. Bhí lucht éisteachta an Mhic ón áit thíos, agus bhí seisean ón áit thuas, ó fhlaitheas a Athar. Bhí cumarsáid idir an tAthair agus an Mac a bhí go hiomlán dofheicthe. Tá saol mistéireach Íosa ar domhan go humhal fíorspéisiúil.
  • Is é an t-Athair an fhírinne uile agus is mar sin atá an Mac, nach labhraíonn ach an méid a d'fhoghlaim sé ó fhoinse gach ní. Bhí Íosa ag teacht go hiomlán lena Athair, ina smaointe agus i ngach a ndearna sé. Bhí an tsíocháin eatarthu iomlán agus diaga. Tá a fhios ag Íosa nach mbeidh a lucht leanúna in ann a thuiscint cérbh é go dtí go mbeidh sé ardaithe ar an gCros. Nochtann an chros Dia dúinn.
  • Níor fhág an tAthair Íosa ina aonar, bíonn sé i gcónaí leis. Aithníonn an Mac é seo, agus déanann sé i gcónaí pé rud a thaitníonn leis.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha