User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-05-24

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Conas a bhraithim i ndáiríre?
éadromchroíoch nó tromchroíoch?
seans go bhfuilim síochánta, sona sásta.
Nó b’fhéidir go bhfuil easpa dóchais ionam,
nó buartha, nó feargach.
Aithním conas mar atáim i ndáiríre.
Gránn Dia mé díreach mar atáim.

Briathar Dé

Eoin 17:11-19

Nílim ar an saol feasta ach tá siad san ar an saol agus táim ag dul ag triall ortsa. A Athair naofa coinnigh iad i d'ainm - an t ainm a chuir tú faoi mo chúram,ionas go mba aon iad faoi mar is aon sinne.  Fad a bhí mé faru, choinnigh mé iad i d'ainm - an t ainm a chuir tú faoi mo chúram ,agus thug mé aire dóibh, agus níor imigh íde ar aon duine acu, ach ar mhac na híde, ionas go gcomhlíonfaí an scrioptúr.  Ach anois táim ag teacht ag triall ort, agus tá an chaint seo á rá agam ar an saol, ionas go mbeadh an lúcháir is liomsago hiomlán acu iontu féin.  Thug mé dóibh do bhriathar, agus thug an saol fuath dóibh, óir ní den saol iad, faoi mar nach den saol mise. Nílim á ghuí go dtógfá as an saol iad, ach go gcoinneofá ón Olc iad. Ní den saol iad, faoi mar nach den saol mise. Déan iad a naomhú san fhírinne.  Is fírinne do bhriathar.  Faoi mar a chuir tusa mise uait isteach sa saol, chuir mise iad san isteach sa saol.  Naomhaím mé féin ar a son, ionas go mbeidh siadsan, chomh maith, naomhaithe san fhírinne.

 

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Amhail leis an bPápa Frainsias, is é ár nguí “go saorfaidh Íosa sinn chun nach mbeimid inár gCríostaithe ar easpa dóchais, inár ndaoine a mhaireann amhail is nár aiséirigh an Tiarna ón mbás, amhail is gurb iad ár bhfadhbanna bun agus barr ár mbeatha.”
  • Meabhraíonn an Pápa dúinn “nach gcuireann an Spiorad an t-olc ar ceal le slaitín draíochta;” os a choinne sin, “doirteann sé isteach ionainn spionnadh na beatha, rud nach ionann is a bheith saor ó fhadhbanna, ach san am céanna go bhfuil fáil againn gan teip ar ghrá agus ar mhaithiúnas Chríost i gcónaí – an té a fuair an ceann is fearr ar an bpeaca, an bás, agus an eagla.” Is é atá fíor feasta de thoradh ar aiséirí Chríost nach mbeidh aon ní ná aon duine in ann teacht choíche idir sinn agus a ghrá.

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha