User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-05-26

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

"Is beag duine a aithníonn an áilleacht a chruthódh Dia
dá ligfidis dó iad a mhúnlú." (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé muinín iomlán a bheith agam as a ghrá.

Tabhair faoi deara

Conas a bhraithim i ndáiríre?
éadromchroíoch nó tromchroíoch?
seans go bhfuilim síochánta, sona sásta.
Nó b’fhéidir go bhfuil easpa dóchais ionam,
nó buartha, nó feargach.
Aithním conas mar atáim i ndáiríre.
Gránn Dia mé díreach mar atáim.

Briathar Dé

Eoin 21:15-19

Nuair a bhí bia caite acu dúirt Íosa le Síomón Peadar: "A Shíomóin mhic Eoin, an mó do chion sa orm ná a gcion seo?" "Sea, a Thiarna," ar seisean leis, "is eol duit go bhfuil grá agam duit." Dúirt Íosa leis: "Déan m'uain a chothú." Dúirt sé leis an dara huair: "A Shíomóin mhic Eoin, an bhfuil cion agat orm?" "Tá, a Thiarna," ar seisean leis, "tá a fhios agat go bhfuil grá agam duit." Dúirt sé leis: "Déan mo chaoirigh a aoireacht." Dúirt sé leis an tríú huair: "A Shíomóin mhic Eoin, an bhfuil grá agat dom?" Tháinig buairt ar Pheadar mar go ndúirt sé leis an tríú huair: "An bhfuil grá agat dom?" Agus dúirt sé leis: "A Thiarna, tá fios gach ní agat. Tá a fhios agat go bhfuil grá agam duit." Dúirt Íosa leis: "Déan mo chaoirigh a chothú." "Amen, Amen, a deirim leat. Nuair a bhí tú níos óige, chuirteá féin do chrios umat, agus shiúltá san áit ba thoil leat; ach nuair a thiocfaidh an aois ort, sínfidh tú amach do lámha, agus cuirfidh duine eile do chrios umat, agus seolfaidh sé thú san áit nach toil leat." Dúirt sé an méid sin lena chur in iúl cad é an sort báis lena dtabharfadh sé glóir do Dhia. Agus nuair a bhí an méid sin ráite aige dúirt sé: "Lean mise."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Chuir Íosa an cheist trí huaire - mar a bheadh ina mhacalla ar an gcaoi ar shéan Peadar é trí huaire. B’fhéidir gur deacair maithiúnas a thabhairt, ach is deacra fós ar uairibh maithiúnas a ghlacadh. An cumas sin glacadh leis go bhfuil maite dúinn, tá sé ríthábhachtach dár bhforás spioradálta. Ba í seo an tréith shonrach a d’idirdhealaigh Peadar agus Iúdás. An Peadar luaineach céanna ar náir leis gur shéan sé Íosa faoi thrí, níos faide anonn ba é an charraig é ar ar tógadh eaglais Chríost. Maidir le Iúdás, níor fhéad sé a shamhlú go mbeadh seans ar bith go maithfí dó. Chuala sé Críost ag rá nach mór do dhuine maithúnas a thabhairt a seachtó faoin a seacht n-uaire, ach ní leomhfadh sé a iarraidh ar Chríost maitheamh dó. Ina ionad sin, fuair sé bás den mhídhóchas.
  • Deonaigh, a Thiarna, nach stadfaidh mé choíche de bheith ag iarraidh maiteanais. Más amhlaidh gur ceart dúinn a bheith sásta maiteanas gan teora a thabhairt, ní mór dúinn freisin a bheith sásta maiteanas a iarraidh – agus a chreidiúint go bhfuil maite dúinn – go dtí uair ár mbáis.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cairde lena chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha