User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-05-26

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo Dé istigh ionam.

Saoirse

Deir Naomh Iognáid Loyola go múineann Dia mé
díreach mar a mhúineann múinteoir a dhalta.
Meabhraím dom féin go bhfuil Dia ag mo mhúineadh de shíor.
Iarraim grásta Dé chun cabhrú liom éisteacht
agus a ligean do Dhia mé a athrú, a mhúnlú agus a athmhúnlú.

Tabhair faoi deara

Agus a fhios agam go bhfuil grá gan choinnníollacha ag Dia dom,
féachaim siar go macánta ar an lá – na heachtraí agus mo mhothúcháin.
An bhfuilim buíoch as aon rud?
Gabhaim buíochas le Dia.
An bhfuil brón orm faoi rud ar bith?
Iarraim maithiúnas.

 

Briathar Dé

Eoin 21:15-19

Nuair a bhí bia caite acu dúirt Íosa le Síomón Peadar: "A Shíomóin mhic Eoin, an mó do chion sa orm ná a gcion seo?" "Sea, a Thiarna," ar seisean leis, "is eol duit go bhfuil grá agam duit." Dúirt Íosa leis: "Déan m'uain a chothú." Dúirt sé leis an dara huair: "A Shíomóin mhic Eoin, an bhfuil cion agat orm?" "Tá, a Thiarna," ar seisean leis, "tá a fhios agat go bhfuil grá agam duit." Dúirt sé leis: "Déan mo chaoirigh a aoireacht." Dúirt sé leis an tríú huair: "A Shíomóin mhic Eoin, an bhfuil grá agat dom?" Tháinig buairt ar Pheadar mar go ndúirt sé leis an tríú huair: "An bhfuil grá agat dom?" Agus dúirt sé leis: "A Thiarna, tá fios gach ní agat. Tá a fhios agat go bhfuil grá agam duit." Dúirt Íosa leis: "Déan mo chaoirigh a chothú." "Amen, Amen, a deirim leat. Nuair a bhí tú níos óige, chuirteá féin do chrios umat, agus shiúltá san áit ba thoil leat; ach nuair a thiocfaidh an aois ort, sínfidh tú amach do lámha, agus cuirfidh duine eile do chrios umat, agus seolfaidh sé thú san áit nach toil leat." Dúirt sé an méid sin lena chur in iúl cad é an sort báis lena dtabharfadh sé glóir do Dhia. Agus nuair a bhí an méid sin ráite aige dúirt sé: "Lean mise."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Chuir Íosa an cheist trí huaire - mar a bheadh ina mhacalla ar an gcaoi ar shéan Peadar é trí huaire. B’fhéidir gur deacair maithiúnas a thabhairt, ach is deacra fós ar uairibh maithiúnas a ghlacadh. An cumas sin glacadh leis go bhfuil maite dúinn, tá sé ríthábhachtach dár bhforás spioradálta. Ba í seo an tréith shonrach a d’idirdhealaigh Peadar agus Iúdás. An Peadar luaineach céanna ar náir leis gur shéan sé Íosa faoi thrí, níos faide anonn ba é an charraig é ar ar tógadh eaglais Chríost. Maidir le Iúdás, níor fhéad sé a shamhlú go mbeadh seans ar bith go maithfí dó. Chuala sé Críost ag rá nach mór do dhuine maithúnas a thabhairt a seachtó faoin a seacht n-uaire, ach ní leomhfadh sé a iarraidh ar Chríost maitheamh dó. Ina ionad sin, fuair sé bás den mhídhóchas.
  • Deonaigh, a Thiarna, nach stadfaidh mé choíche de bheith ag iarraidh maiteanais. Más amhlaidh gur ceart dúinn a bheith sásta maiteanas gan teora a thabhairt, ní mór dúinn freisin a bheith sásta maiteanas a iarraidh – agus a chreidiúint go bhfuil maite dúinn – go dtí uair ár mbáis.

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha