User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-09-21

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid i láthair Dé.
Tá Dia timpeall orm, tá sé i ngach ball dem' chorp.
Tá sé i ndoimhneacht mo chroí.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

Agus a fhios agam go bhfuil grá gan choinnníollacha ag Dia dom,
féachaim siar go macánta ar an lá – na heachtraí agus mo mhothúcháin.
An bhfuilim buíoch as aon rud?
Gabhaim buíochas le Dia.
An bhfuil brón orm faoi rud ar bith?
Iarraim maithiúnas.

 

Briathar Dé

Matha 9:9-13

Bhí Íosa ag imeacht leis ón áit sin, agus chonaic sé duine darbh ainm Matha ina shuí i dteach an chustaim agus dúirt leis: "Lean mise." D'éirigh seisean agus lean sé é. Ina shuí chun boird dó sa teach, tháinig mórán de na poibleacánaigh agus de na peacaigh agus shuigh siad isteach le hÍosa agus lena dheisceabail. Nuair a chonaic na Fairisínigh é sin, dúirt siad lena dheisceabail: "Cén fáth a mbíonn bhur máistir ag ithe leis na poibleacánaigh agus na peacaigh?" Chuala sé iad agus dúirt: "Ní ag na daoine slána a bhíonn gá le lia ach ag na daoine tinne. Ní miste daoibh a chiall siúd a fhoghlaim: Trócaire is áil liom agus ní íobairt.' Ní hiad na fíréin ach na peacaigh a tháinig mé a ghlaoch."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Guím le buíochas as an soiscéalaí Matha a thug an méid sin eolais dúinn faoi Íosa agus a theachtaireacht: na Biáide, an tÁr nAthair, a sheanmóireacht faoi Riocht na bhFlaitheas, agus a lán eile sa soiscéal seo atá níos faide ná ná na ceithre cinn eile .
  • Thug an chuid is mó de na daoine cúl le Matha mar gur pheacach é. Fós féin bhí i bhfad níos mó ná sin ann i súile Íosa. Tá ionadh orm nuair a fhéachaim ar Íosa ag glaoch air chun bheith mar dhuine dá chompánaigh ba ghaire dó agus agus mar dhuine den ghrúpa beag a d’fhág portráid i scríbhinn dá máistir. Bhí a fhios aige gur ghrásta é a ghairm agus ba mhian leis ceiliúradh lena chairde. B’fhéidir go gceiliúraimidne ár ngairm chomh hannamh sin mar nach bhfuilimid lánchinnte de go raibh an ghairm tuillte againn nuair a fuaireamar í.

Comhrá

A Íosa chuir tú fáilte roimh pháistí i gcónaí.
Cabhraigh liom brath ort ar nós pháiste
agus a fhios a bheith agam nach dtréigfidh tú riamh mé.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha