User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-09-29

Láthair Dé

Ag am ar bith den lá is féidir linn glaoch ar Íosa.
Bíonn sé ag fanacht de shíor, ag tnúth le glaoch uainn.
Nach iontach an bheannacht í sin -
díreach cogar uainn agus bímid i gcomhluadar a chéile.

 

Saoirse

Iarraim an grásta ar Dhia chun a bheith ábalta
mo chúraimí féin a scaoileadh uaim;
ionas go mbeinn oscailte do Dhia féin,
don méid atá seisean ag iarraidh ormsa.
Mar sin ligfidh mé do Dhia mo bheatha a stiúrú agus a mhunlú.

Tabhair faoi deara

Cén áit a bhraithim dóchas, uchtach agus fás i mo shaol?
Ag breathnú siar tamall b’fhéidir go raibh eachtraí agus ócáidí a chabhraigh liom fás.
Déanfad deimhin am agus spás a thabhairt dóibh seo sa todhchaí.

Briathar Dé

Eoin 1:47-51

Chonaic Íosa Natanael ag teacht chuige agus dúirt ina thaobh: "Sin Iosraelach dáiríre nach bhfuil aon fheall ann." "Cén chaoi a n-aithníonn tú mé?" arsa Natanael leis. D'fhreagair Íosa: "Sular ghlaoigh Pilib ort," ar sé leis, "agus tú faoin gcrann fígí, chonaic mé thú." D'fhreagair Natanael é: "A raibí, is tú mac Dé, is tú rí Iosrael." D'fhreagair Íosa: "De bhrí go ndúirt mé leat," ar sé leis, "go bhfaca mé thú faoin gcrann fígí creideann tú. Feicfidh tú nithe is mó ná iad seo. Go deimhin féin, a deirim libh," ar sé leis, "go bhfeicfidh sibh na flaithis ar oscailt agus aingil Dé ag dul suas agus ag teacht anuas ar Mhac an Duine."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • D'fhéadfaí a rá gur teachtairí iad na haingil agus gur teachtairí ó Dhia iad fosta. An triúr aingeal a cheiliúlaimid inniu, na Naoimh Mícheál, Gaibriéil agus Rafael, déantar tagairt dóibh sa Bhíobla. Bhuaigh Mícheál an cath ar Shátan nuair a thug Sátan aghaidh ar Dhia. Ar feadh blianta fada ghuíomar ag deireadh na hEocairiste go gcosnódh sé muid in uair na coimhlinte. Ba é Rafael an cúntóir a bhí ag Tóibít agus a theaghlach ina bhfulaingt agus ina mí-ádh. D'fhógair Gaibriéil do Mhuire go raibh sí chun bheith ina máthair ag Íosa.
  • Cuireann an scéal a roghnaíodh dá bhféile in iúl dúinn gurb é Íosa an teachtaire speisialta ó Dhia, agus gurb Eisean an teachtaireacht. Tá gach rud is mian le Dia a dhéanamh agus a rá linn á gcomhlíonadh anois tríd. Tagraíonn íomhá an dréimire do na teachtaireachtaí idir Íosa agus an tAthair. Is ar ár son a thagann agus a imíonn na teachtaireachtaí. Cuirtear in iúl iad tríd an gcumarsáid álainn idir an tAthair agus an Mac ionas go mbeimis páirteach ina n-aontacht. “Go mba aon iad go léir, faoi mar atá tusa, a Athair, ionamsa agus mise ionatsa” (Eoin 17:21).

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha