User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2023-10-04

Láthair Dé

Tá Dia i mo chuideachta, ach níos mó ná sin, tá sé ionam.
Is é a thugann dom mo 'bheith ann'.
Cuimhním ar an Dia seo ionam a thugann beatha dom.
Tá Sé i mbualadh mo chroí, i dtuile agus trá m'anála,
i ngluaiseachtaí m'aigne, i mo shaol ar fad.

Saoirse

Tá saoirse agam.
Nuair a fhéachaim ar na focail sin i scríbhinn cruthaíonn siad iontas ionam.
Buíochas le Dia as ucht saoirse a bheith agam.

Tabhair faoi deara

Chun a bheith ar an eolas faoi rud ní mór a bheith feasach ina thaobh. A Thiarna, cabhraigh liom a thabhairt chun cuimhne gur thug tú beatha dom. Buíochas le Dia as ucht tabhartas na beatha. Cabhraigh liom moilliú, a bheith suaimhneach agus taitneamh a bhaint as áilleacht an domhain a chruthaigh tú – áilleacht na timpeallachta, na sléibhte, suaimhneas an locha, aoibhneas phiotal an bhlátha. Ní mór dom smaoineamh a Dhia, gur uaitse a tháinig an uile ní.

Briathar Dé

Lúcás 9:57-62

Agus ag gluaiseacht dóibh, dúirt duine éigin sa tslí leis: "Leanfaidh mé thú cibé áit a rachaidh tú." Dúirt Íosa leis: "Tá prochóga ag na sionnaigh agus neadacha ag éanlaith an aeir, ach níl ag Mac an Duine áit ar a leagfadh sé a cheann." Dúirt sé le duine eile: "Lean mise." Ach dúirt seisean: "A Thiarna, bíodh cead agam dul ar dtús agus m'athair a adhlacadh." Dúirt sé leis: "Lig do na mairbh a mairbh a adhlacadh, ach imigh tusa agus craobhscaoil ríocht Dé." Dúirt duine eile fós: "Leanfaidh mé thú, a Thiarna, ach bíodh cead agam ar dtús slán a fhágáil ag muintir mo thí." Ach dúirt Íosa leis: "Aon duine a bhuaileann a lámh ar an gcéachta agus a fhéachann siar ina dhiaidh, níl sé oiriúnach do ríocht Dé."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is maith ann an díograis agus na dea-mhianta ach ní leor iad. Ní mór go leanfaidh an cinneadh-ghlacadh agus an cur–i-bhfeidhm ina dhiaidh sin. An duine mé a dhéanann tús maith, ach go dtitim i leataobh má chastar deacrachtaí orm fán na slí? Má leanaim Íosa an ar gcoinníoll é go mbeidh gach ní go deas réidh socair? Deir Íosa nach leor sin.
  • Deirim le ceart, 'Leanfaidh mé thú cibé áit a rachaidh tú.' Geallúint í seo atá grámhar agus ar áilleacht. Ach má fhágtar ar mo chonlán féin mé, níl an neart ionam go hinmheánach í a chur i bhfeidhm. Ní mór dom a iarraidh ar Íosa a neart a roinnt liom lá ar lá, agus tús a chur leis anois.

Comhrá

A Íosa, labhraíonn tú liom trí chomhrá na soiscéal.
Déanfaidh mé mo dhícheall freagra a thabhairt ar ghlaoch Dé.
Cabhraigh liom saothar do láimhe a aithint i ngnáthimeachtaí an lae.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha