User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2024-07-09

Láthair Dé

Agus mé i mo shuí anseo, is comharthaí iad,
bualadh mo chroí, tuile agus trá m'anála, gluaiseachtaí m'aigne,
comharthaí go bhfuil Dia fós do mo chruthú.
Moillim ar feadh nóiméid, agus tógaim faoi ndeara
Láithreacht seo Dé istigh ionam.

Saoirse

An rud is mó a chuireann bac orm i dtaobh saoirse 
ná an claonadh atá ionama bheith gafa le mianta 
nó cuspóirí áirithe a shroicheadh – eagla, dóchas agus uaillmhian.
Cuirim srian ar an tsaoirse ionam chun fás agus forbairt a iniúchadh.
Iarraim ar Dhia cabhrú liom chun an tsaoirse ionam féin a aithint
agus chun glacadh le dúshláin nua
a threoróidh mé ar chúrsa de réir toil Dé.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Matha 9:32-38

Ag dul amach dóibh sin, tugadh duine balbh chuige a raibh deamhan ann. Agus nuair a bhí an deamhan caite amach as, tháinig a chaint don duine balbh, agus rinne na sluaite ionadh de agus dúirt siad: "Ní fhacthas a leithéid seo in Iosrael riamh." Is é a dúirt na Fairisínigh, áfach: "Trí phrionsa na ndeamhan a chaitheann sé amach na deamhain."
Ghabh Íosa ar fud na gcathracha agus na mbailte go léir, ag teagasc ina sionagóga agus ag fógairt dea scéil na ríochta, ag leigheas gach galar agus gach éagruas. Agus nuair a chonaic sé na sluaite, ghlac sé trua dóibh, mar go raibh siad ina luí go tréith mar a bheadh caoirigh gan aoire. Ansin dúirt sé lena dheisceabail: "Tá an fómhar fairsing ach níl ann ach meitheal bheag. Dá bhrí sin guígí Máistir an fhómhair go gcuireadh sé meitheal uaidh isteach ina fhómhar."

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Is fairsing agus is domhain é atrua Íosa maidir le riachtanais gach uile dhuine. Bíonn ‘fhios aige nuair atá siad ciaptha agus atuirseach, nó ar fán agus gan chrích mar a bheadh caoire gan aodhaire. Ag an am céanna bíonn air dul i ngleic leis na Fairisínigh nach bhfuil an oscailteacht iontu le go n-éistfidís, go bhfeicfidís ná, go deimhin, go labhróidís amach faoina mhaitheas.
  • Tá gá ag Íosa leis an iomad cuiditheoir sa lá atá inniu ann. Tá an fómhar atá le déanamh chomh fairsing is a bhí ariamh; tá daoine chomh caillte agus gan stiúir is a bhí siad ariamh. Cá bhfuil an meitheal? Ní hiad na heaspaig, na sagairt, ná na daoine rialta amháin atá ar an meitheal. Tá gach duine atá baistithe glaoite ar mhodh éigin chun an dea-scéala faoi Íosa Críost a roinnt. Tá gairm ag gach duine againn, á dhéanann sinn a ghlaoch chun seirbhíse agus chun tabhairt faoi Ríocht Dé a thógáil. Guímis inniu ar son go mbeidh fios againn ar ár ngairm uathúil féin.

Comhrá

A Thiarna, uaireanta déanaim machnamh
ar na focail a rithfeadh liom dá mbuailfinn leat.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat
as a bheith in éineacht liom de shíor,
go háirithe in am an ghátair
nuair a bhíonn tú liom i slí speisialta.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha