User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2024-07-10

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

"Is beag duine a aithníonn an áilleacht a chruthódh Dia
dá ligfidis dó iad a mhúnlú." (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé muinín iomlán a bheith agam as a ghrá.

Tabhair faoi deara

A Íosa, cabhraigh liom a bheith san airdeall do do láithreacht,
do chumhacht agus do ghrá
gach lá de mo shaol.

Briathar Dé

Matha 10:1-7

Ghlaoigh sé chuige a dháréag deisceabal agus thug dóibh údarás ar na spioraid mhíghlana chun go gcaithfidís amach iad agus go leigheasfaidís gach galar agus gach éagruas. Is iad seo ainmneacha an dá aspal déag: Síomón ar dtús, ar a dtugtar Peadar, agus Aindrias a dheartháir, Séamas mac Zeibidé agus Eoin a dheartháir, Pilib agus Parthalán, Tomás agus Matha poibleacánach, Séamas mac Ailfáias agus Tadáias, Síomón Díograiseach agus Iúdás Isceiriót, an fear a bhraith é. Chuir Íosa uaidh an dáréag sin leis na horduithe seo leanas: "Ná gabhaigí an bóthar chun na ngintlithe agus ná téigí isteach i gcathair Shamárach ar bith; ní hea, ach téigí faoi dhéin chaoirigh caillte theaghlach Iosrael. Agus in bhur mbóthar daoibh, bígí á fhógairt go bhfuil ríocht na bhflaitheas in achmaireacht.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ní hé amháin gur thug Íosa glaoch don dáréag. Thug sé chomh maith leis sin an chumhacht dóibh leis na nithe a chur i gcrích a d’iarr sé orthu a dhéanamh nuair a sheol sé uaidh iad. Inniu más ea, nuair a ghlaonn Dia orainn, cuireann sé ar fáil dúinn na hacmhainní is gá chun tabhairt faoin ngnó atá idir lámha. Níl muid ariamh inár n-aonar; tá sé i gcónaí inár bhfochair.
  • Cuma cén staid saoil ina bhfuil mé, le linn dom feidhmiú mar theachtaire Dé, déanfaidh mé iarracht i gcónaí maireachtáil de réir urnaí Naomh Frainsiais: A Thiarna, lig dom síolta na síochána a scaipeadh; An grá mar a mbíonn an fuath, An maithiúnas mar a mbíonn an chiontacht, An t-aontas mar a mbíonn easaontas, An fhírinne mar a mbíonn an earráid An creideamh mar a mbíonn an dorchadas An t-áthas mar a mbíonn an brón. A Thiarna, go mba é mo chuspóir sa bheatha seo - Sólás a thabhairt do mo chomharsa in áit sólás a fháil uaidh, Tuiscint a bheith agam dó in áit tuiscint a bheith aige dom, Grá a dháileadh air in áit grá a lorg uaidh Mar nuair a thugaimid uainn, tugtar dúinn; Nuair a thugaimid maithiúnas, tugtar maithiúnas dúinn Nuair a fhaighmid bás, téimid isteach sa bheatha.

Comhrá

I gcomhrá bíonn caint agus éisteacht i gceist.
Chomh maith le bheith ag caint le hÍosa ní mór dom a bheith socair agus éisteacht le hÍosa.
Samhlaím séimhe ina shúile le linn dó a bheith ag féachaint orm go grámhar, lúcháireach.
Is féidir liom a bheith macánta le hÍosa le linn dom mo chúraimí agus mo bhuarthaí a scaoileadh leis ó íochtar mo chroí.
Iarraim ar Íosa cabhrú liom mo mhuinín a chur ann go hiomlán toisc go dtuigim go dtugann sé an rud is fearr dom i gcónaí.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha