User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2024-07-11

Láthair Dé

Cuimhním ar conas a mhaireann Dia inar chruthaigh sé.
Maireann sé ionam féin, ag bronnadh orm a bheith ann fiú.
Tugann Dia dom beatha, mothú agus tuiscint.
Déanann sé a theampall díom.
Is ar a dheilbh agus a chosúlacht féin a cruthaíodh mé. (Naomh Iognáid)

Saoirse

"Is beag duine a aithníonn an áilleacht a chruthódh Dia
dá ligfidis dó iad a mhúnlú." (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé muinín iomlán a bheith agam as a ghrá.

Tabhair faoi deara

Cén áit a bhraithim dóchas, uchtach agus fás i mo shaol?
Ag breathnú siar tamall b’fhéidir go raibh eachtraí agus ócáidí a chabhraigh liom fás.
Déanfad deimhin am agus spás a thabhairt dóibh seo sa todhchaí.

Briathar Dé

Matha 19:27-29

Labhair Peadar ansin agus dúirt sé leis: "Sinne, féach, d’fhágamar an uile ní agus leanamar thusa: cad a bheidh againn, más ea?" Dúirt Íosa leo: "Deirim libh go fírinneach, san athghiniúint, nuair a bheidh Mac an Duine ina shuí i ríchathaoir a ghlóire, beidh sibhse a bhí do mo leanúint in bhur suí freisin i dhá ríchathaoir déag ag tabhairt breithe ar dhá threibh déag Iosrael. Agus duine ar bith a d’fhág tithe nó deartháireacha nó deirfiúracha, nó athair nó máthair, nó bean, nó clann, nó tailte mar gheall ar m’ainm, gheobhaidh sé níos mó faoi chéad agus an bheatha shíoraí mar oidhreacht.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • D’fhéadfadh gur ionann glacadh le glaoch Íosa agus cur suas do na socúlachtaí agus na cinnteachtaí dlisteanacha atá ar tairiscint dúinn sa saol seo. Is léir gur mar sin a bhí ag Peadar óir dúirt le hÍosa, ‘Sinne, féach, d’fhágamar an uile ní agus leanamar thusa.’
  • Ní mór dom seasamh ar son Dé a ghlacadh. Is minic a mheastar gur daoine aite agus amaideacha iad luch leanta Chríost. Ní mór dom a bheith ullamh faisiúin agus nósanna an tsaoil a scaoileadh tharam. Ní mór go n-aithneofaí orm na comharthaí a dhealaíonn amach an duine a chreideann i nDia. Is iad na comharthaí sin - ionracas, glaine, neamhleithleasacht, grá, buíochas agus umhlaíocht.

Comhrá

Cad a bhíonn ag corraí ionam le linn dom a bheith ag guí?
An mbraithim sólás, dólás, brón, buairt?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí cóngarach dom.
Roinnim mo chuid rún leis.
Faighim faoiseamh agus suaimhneas.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha