User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Urnaí laethúil - 2024-07-14

Láthair Dé

Moillim ar feadh nóiméid
agus déanaim machnamh ar láithreacht Dé istigh ionam,
i ngach ball de mo chorp, i ngach uile rud mórthimpeall orm
agus go domhain i mo bheatha go hiomlán.

Saoirse

"Is beag duine a aithníonn an áilleacht a chruthódh Dia
dá ligfidis dó iad a mhúnlú." (Naomh Iognáid)
Iarraim grásta Dé muinín iomlán a bheith agam as a ghrá.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora,
féachaim go macánta ar mo mhothúcháin i rith an lae
- na buaiceanna, na pointí ísle agus an gnáthlá.
Cá raibh Dia i láthair?

Briathar Dé

Marcas 6:7-13

Ghlaoigh sé an dáréag chuige agus thosaigh á gcur amach ina mbeirt agus ina mbeirt, agus thug údarás dóibh ar na spioraid mhíghlana. D’ordaigh sé dóibh gan aon ní a bhreith leo i gcomhair an bhóthair ach amháin bata – arán ná tiachóg ná airgead sa chrios; ach cuaráin a chur orthu, “agus ná cuirigí dhá ionar oraibh”. Agus dúirt sé leo: “Cibé áit a dtéann sibh isteach i dteach, cuirigí fúibh ann nó go mbeidh sibh ag fágáil na háite. Agus áit ar bith nach nglacfaidh libh agus nach áil leo éisteacht libh, gabhaigí amach as sin agus croithigí an deannach atá faoi bhur gcosa mar fhianaise ina n-aghaidh.” Agus ar dhul amach dóibh d’fhógair siad aithrí a dhéanamh agus chaith siad amach mórán deamhan agus rinne siad mórán othar a ungadh le hola agus leigheas siad iad.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Ní mór do na haspail brath ar dheonú Dé. Tá údarás acu ó Íosa. Ní lorgaíonn Íosa níos mó na mar a thugann sé féin: Tá a chlann agus a theach féin fágtha aige agus é ina sheanmóir, ag falróid ó áit go háit. Maireann sé ar imill na sochaí ; troideann sé in aghaidh an oilc, agus tugann sé cuireadh do dhaoine a bheith i ndlúthchaidreamh le Dia.
  • Cuireann Íosa i gcoinne gach saghas forlámhais, agus iarrann sé orainn aithris a dhéanamh air. Mar sin, seasann sé leis na boicht agus na díbeartaigh shóisialta, saorann sé iad siúd atá faoí shrian an oilc agus gafa le breoiteacht.
  • Inniu Lá Fhéile Naomh Bríd. Déanaimid cheiliúradh uirthi inniu de bharr a cuid flaithiúlachta leo siúd ar an imeall, ach go háirithe - ag glacadh le strainséirí agus ag dáileadh beatha ar na boicht.

Comhrá

Cad a bhraithim le linn dom a bheith ag guí?
Samhlaím Íosa ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim rún mo chroí dó.

 

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha